Cty Scavi Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Lô 14, Đường 19A, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3994994

Fax: (84-61) 3994996, 3994997

Email: info@scavi.com.vn

Website: www.scavi.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Trần Văn Phú