Cty Việt Hà TNHH

62 Ngách 6/12, Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội

Tel: (84-4) 37617383, 37617384

Fax: (84-4) 37612170

Email: hoa@vietha.com.vn

Website: www.vietha.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Đình Hòa

Giới Thiệu