Cty Vật Cách Cổ Phần Cảng

Km9 Quốc Lộ 5, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-31) 3850018, 3749058

Fax: (84-31) 3850319, 3749058

Email: vatcachport@vnn.vn

Giám Đốc: Ông Đặng Ngọc Khiển

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cảng Vụ & Đại Diện Cảng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cảng Vụ & Đại Diện Cảng, mua bán và báo giá Cảng Vụ & Đại Diện Cảng.