Cty Việt Xô Gas Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Phúc Khánh, Tạ Hiện, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Tel: (84-36) 3847227

Fax: (84-36) 3848063

Giám Đốc: Ông Lê Xuân Tuyến

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bếp Gas/Gas-Thiết Bị Dùng Gas. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bếp Gas/Gas-Thiết Bị Dùng Gas, mua bán và báo giá Bếp Gas/Gas-Thiết Bị Dùng Gas.
Ngành nghề
Bếp Gas/Gas-Thiết Bị Dùng Gas