Cty Eason Urai TNHH Sơn

Khu Công Nghiệp Nội Bài, Lô 76-77, X. Quang Tiến, H. Sóc Sơn, Hà Nội

Tel: (84-4) 35824480, 35824481

Fax: (84-4) 35824483

Giám Đốc: Ông Charonerap Charonenviset

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn.