Cty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

X. Hà Thượng, H. Đại Từ, Thái Nguyên

Tel: (84-280) 3824063

Fax: (84-280) 3824487

Email: nuiphao@hn.vnn.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Dominic

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Mỏ-Công Ty Khai Thác Mỏ. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Mỏ-Công Ty Khai Thác Mỏ, mua bán và báo giá Mỏ-Công Ty Khai Thác Mỏ.