Bưu Điện Ttâm 5

Khối 1, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, Hà Nội

Tel: (84-4) 38832330, 38832365, 38832614

Fax: (84-4) 38272989

Giám Đốc: Bà Phạm Thị Xuân Mai

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Điện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Điện, mua bán và báo giá Bưu Điện.
Ngành nghề