Cty Âu Việt Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế & Công Nghệ

4 Ngõ 210, Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4) 62696436

Fax: (84-4) 62696434

Email: avicoengineering@vietel.vn

Website: www.avico.com.vn

Giám Đốc: Ông Đặng Anh Tuấn

Bản Đồ