Cty Hồng Phúc TNHH Giầy

Khu Công Nghiệp Biên Phúc, X. Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội

Tel: (84-4) 33717168, 33717158, 33717148

Fax: (84-4) 33717138

Email: giayhongphuc@gmail.com

Website: www.giayhongphuc.com.vn

Giám Đốc: Ông Trần Quang Phú

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Giày-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Giày-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá Giày-Sản Xuất & Bán Buôn.
Từ khóa liên quan