Cty Tường Huy TNHH Một Thành Viên

105 Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-31) 3528617

Fax: (84-31) 3528376

Email: tuonghuy68hp@vnn.vn

Website: www.tuonghuy.com.vn

Liên Hệ: Bà Hương

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm . Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm , mua bán và báo giá .
Ngành nghề