Cty TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) TNHH - CN

17 Phạm Hùng, H. Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 37950001, 37150858, 37150855, 38238101, 38293679

Fax: (84-4) 35133038

Email: tnt.vietnam@tnt.com

Website: www.tnt.com

Tổng Giám Đốc: Ông Hasdy Diec

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt, mua bán và báo giá Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt.