Cty Viglacera Cổ Phần Bê Tông Khí

Khu Công Nghiệp Yên Phong, H. Yên Phong, Bắc Ninh

Tel: (84-241) 3699789, 0915344930, 043539794

Fax: (84-241) 3699566

Email: viglacera@gmail.com

Website: www.viglacera-aac.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Hải Sơn

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Bê Tông-Các Sản Phẩm.