Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Bắc Giang

Khu Công Nghiệp Đình Trám, H. Việt Yên, Bắc Giang

Tel: (84-240) 3566977, 3566973

Fax: (84-240) 3566972

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Anh Quyền

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Khu Công Nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Khu Công Nghiệp, mua bán và báo giá Khu Công Nghiệp.
Ngành nghề