Cty Việt Tiệp TNHH Pha Lê

Khu Công Nghiệp Liên Phương B, H. Thường Tín, Hà Nội

Tel: (84-4) 33763555, 33763989, 33763999

Fax: (84-4) 33763979

Email: vt-crystal@hn.vnn.vn

Website: www.phaleviettiep.com

Từ khóa liên quan