Cty Cavico Việt Nam Cổ Phần Khai Thác Mỏ & Xây Dựng

Tầng 8, Tòa Nhà Sông Đà, Phạm Hùng, X. Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 37854187

Fax: (84-4) 37854184

Email: Info@cavicomc.com

Website: www.cavicomc.com

Tổng Giám Đốc: Ông Pham Đình Sơn