Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec
English | 中文

Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec

Giới thiệu Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học (Medical Laboratory Technology Company), viết tắt là MEDLATEC. Vào ngày 16/09/2009, Bộ Y tế công nhận MEDLATEC trở thành bệnh viện. Bệnh viện MEDLATEC tự hào là đơn vị làm dịch vụ lấy mẫu tại nhà, phòng khám, bệnh ...

pho201109141315967807.jpg
Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec

Chào mừng đến với Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec

Giới thiệu Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học (Medical Laboratory Technology Company), viết tắt là MEDLATEC. Vào ngày 16/09/2009, Bộ Y tế công nhận MEDLATEC trở thành bệnh viện. Bệnh viện MEDLATEC tự hào là đơn vị làm dịch vụ lấy mẫu tại nhà, phòng khám, bệnh viện, ...