photo1193372745.gif

Cty TNHH Scansia Pacific

Cty TNHH Scansia Pacific
 
   Địa chỉ :  Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Lô 24-30, Đường 1, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Điện thoại :  84-8-37507208
   Fax :   84-8-37507209
   Email :  scansiapacific@scansiapacific.com
   Web :  www.scansia.com.vn
Người Quản Lý:  Ông. Lý Quốc Bảo 
   
Giới thiệu:
   
Sản phẩm & Dịch vụ :
   
Giờ làm việc:
   
Thương Hiệu:
   
Các thông tin khác:
   
Số nhân viên:
1
   
Đại diện:
   
Năm thành lập: