pho201104141302755038.gif

Cty Gia Đô TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Hóa Xuất Nhập Khẩu

Cty Gia Đô TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Hóa Xuất Nhập Khẩu

Cty Gia Đô TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Hóa Xuất Nhập Khẩu

  • Địa chỉ: Lô 20-22, Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-37542875
  • Fax: 84-8-37542879
  • Email: giado2008@yahoo.com
  • Website: