201210091326_aboutus.gif

DNTN Đồng Tâm Nhựa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Đồng Tâm hân hạnh kính chào quý khách. trong nền kinh tế hội nhập và ...

DNTN Đồng Tâm Nhựa

DNTN Đồng Tâm Nhựa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Đồng Tâm hân hạnh kính chào quý khách. trong nền kinh tế hội nhập và phát triển đã mang lại cho các doanh nghiệp biết bao cơ hội đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức đòi hỏi bản thân mỗi ...

  • Địa chỉ: 28/5A Lương Văn Can, P. 15, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-38548011 , 39515914
  • Fax: 84-8-39512903
  • Email: nhuadongtam@vnn.vn
  • Website: www.nhuadongtam.com