photo1215765609.gif

Cty TNHH MTV TM - DV - SX LÊ PHÁT

Lĩnh vực kinh doanh chính: Lĩnh vực họat động chính của Công ty Lê Phát là tư vấn, thiết kế, thi ...

Cty TNHH MTV TM - DV - SX LÊ PHÁT

Cty TNHH MTV TM - DV - SX LÊ PHÁT

Lĩnh vực kinh doanh chính: Lĩnh vực họat động chính của Công ty Lê Phát là tư vấn, thiết kế, thi công cung cấp thiết bị camera quan sát bảo vệ - camera quan sát qua mạng – camera chuyên dùng thả nước (hỗ trợ cho tàu thuyền) – tổng đài ...

  • Địa chỉ: 284/43 Lý Thường Kiệt , P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-39570311
  • Fax: 84-8-39572968
  • Email: info@lephat.com.vn
  • Website: www.lephat.com.vn