Cty King's Grating TNHH
English | 中文

Cty King's Grating TNHH

Tập Đoàn King là một tập đoàn chuyên sản xuất và cung cấp ...

photo1218526122.gif
Cty King's Grating TNHH

Chào mừng đến với Cty King's Grating TNHH

Tập Đoàn King là một tập đoàn chuyên sản xuất và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thép công nghiệp, khoa học kỷ thuật viễn thông, điện tử viễn thông toàn cầu, công nghệ kỷ thuật K.L.S hợp tác thương mại quốc ...

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Đường 25B, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-61-3521321, 3521322, 3521323, 3521324
  • Fax: 84-61-3521181
  • Email: kings@hcm.vnn.vn
  • Web: www.kingsgp.com.tw