pho201109141315967807.jpg

Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec

Giới thiệu Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học (Medical Laboratory Technology Company), viết tắt là MEDLATEC. Vào ...

Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec

Cty TNHH Công Nghệ & Xét Nghiệm Y Học-Bệnh Viện Medlatec

Giới thiệu Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học (Medical Laboratory Technology Company), viết tắt là MEDLATEC. Vào ngày 16/09/2009, Bộ Y tế công nhận MEDLATEC trở thành bệnh viện. Bệnh viện MEDLATEC tự hào là đơn vị làm dịch vụ lấy mẫu tại nhà, phòng khám, bệnh ...