Cty Rulô Nam Hải TNHH
English | 中文

Cty Rulô Nam Hải TNHH

LỜI GIỚI THIỆU Công ty Rulô Nam Hải được hình thành từ nhóm đề tài nghiên cứu rulô trong các ngành công nghiệp, thuộc Viện Công nghệ Quân đội. Qua 15 năm nghiên cứu, phát triển - thương hiệu Rulô Nam Hải đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp đối với ...

Cty Rulô Nam Hải TNHH

Chào mừng đến với Cty Rulô Nam Hải TNHH

LỜI GIỚI THIỆU Công ty Rulô Nam Hải được hình thành từ nhóm đề tài nghiên cứu rulô trong các ngành công nghiệp, thuộc Viện Công nghệ Quân đội. Qua 15 năm nghiên cứu, phát triển - thương hiệu Rulô Nam Hải đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp đối với ...

  • Địa chỉ: 30A Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-4-39715987, 39716504, 39721538
  • Fax: 84-4-39721538
  • Email: namhairoller@fpt.com
  • Web: www.namhairoller.com
  • Người quản lý: Ông. Nguyễn Nam Hải