Điện thoại
(84-8) 5418 1818
Tp.Hồ Chí Minh

(84-4) 3733 8998
Hà Nội

(84-650) 375 9439
Bình Dương

(84-61) 883 7288
Đồng Nai

Điều lệ sử dụng

Bạn được khuyến khích sử dụng các dịch vụ Web và các dịch vụ khác của CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRANG VÀNG (Yellow Pages), miễn là bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, xuất bản, tái bản, cấp giấy phép, cho thuê, bán, sửa chữa, biên dịch lại, sử dụng chuyển nhượng hay bán thông tin chứa trong Website này vì bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích tra cứu thông tin và phi lợi nhuận. Nội dung của Website này (văn bản, hình ảnh, những tư liệu khác) được bảo hộ bởi luật bản quyền, luật nhãn hiệu, và các luật sở hữu trí tuệ liên quan tuân theo bộ luật Việt Nam. Nghiêm cấm sử dụng những tài liệu xâm phạm đến luật bản quyền, luật nhãn hiệu, và các luật sở hữu trí tuệ khác. Không được sự cho phép của Yellow Pages, bạn không được tự ý sửa đổi trang web (www.yellowpages.vn) và những dịch vụ sử dụng website của Yellow Pages dưới mọi hình thức. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào, việc cho phép bạn sử dụng những thông tin, tư liệu của Yellow Pages tự động sẽ ngưng lại và bạn phải hủy bỏ ngay các bản sao chép những tư liệu này.

Ghi chú của Nhà Xuất Bản

Ngành nghề quảng cáo và các nội dung khác của ấn phẩm Cẩm Nang Trang Vàng Việt Nam dựa trên thông tin cập nhật mới nhất của CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRANG VÀNG (Yellow Pages) ngay tại thời điểm in ấn phẩm. Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, Yellow Pages không chịu trách nhiệm hay có bổn phận đối với những tổn thất, thiệt hại của bất kỳ sai sót không chính xác về nội dung mới phát sinh.

Khách hàng quảng cáo là người chịu hoàn toàn trách nhiệm tính chính xác về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và nội dung mẫu quảng cáo của mình. Yellow Pages không có trách nhiệm bồi thường những tổn thất, chi phí, thiệt hại phát sinh từ nội dung của mẫu quảng cáo.

Người sử dụng không được phép tái bản, chuyển giao... một phần hoặc toàn bộ ấn phẩm dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào như sao chép, scan hình ảnh, lưu trữ... nếu như không có sự chấp thuận của Yellow Pages.

Việc sao chép, phiên dịch toàn bộ hay một phần ấn bản, cũng như sử dụng thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại cho bất kỳ mục đích khác thường, người sử dụng có thể bị truy tố trước pháp luật.

Những nội dung được đề cập trên đây, quảng cáo được hiểu là một quảng cáo được in trên ấn phẩm Cẩm Nang Trang Vàng Việt Nam.

Bản quyền Công ty Cổ phần Dịch vụ Trang Vàng.