English 中文

bệnh viện nhiệt đới

Có 1 doanh nghiệp. Để tìm thêm liên quan đến bệnh viện nhiệt đới, nội thất bệnh viện, thang bệnh viện sử dụng từ khóa bên dưới.

Từ khóa liên quan : nội thất bệnh viện,  thang bệnh viện

Bệnh Viện Nhiệt Đới

314 Bến Hàm Tử, P. 1, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh
Ngành: Y Tế-Các Tổ Chức Phục Vụ