English 中文

bấc thấm đứng

Có 1 doanh nghiệp. Để tìm thêm liên quan đến bấc thấm đứng sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Nam Tiến TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại

Tầng 2, Tòa Nhà 21, Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
Ngành: Lưới Thép, Chống Thấm-Các Nhà Thầu