English 中文

cong ty nhua ở H. Quế Võ, Bắc Ninh

Có 6 doanh nghiệp tại H. Quế Võ, Bắc Ninh. Để tìm thêm liên quan đến cong ty nhua tại h que vo bac ninh sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty VS Industry Việt Nam Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô C2, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Hamin Việt Nam Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô C6-2, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Nhựa-Bao Bì

Cty Jebsen & Jessen Broadway Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô K1, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Dragon Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Quế Võ, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Nhựa-Bao Bì

Cty Tiee Ing Việt Nam TNHH Nhựa Cao Su

Khu Công Nghiệp Quế Võ, Km5 Quốc Lộ 18A, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Tenma Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô E1, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm