English 中文

dien luc ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Có 8 doanh nghiệp tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Để tìm thêm liên quan đến dien luc tại ba ria vung tau sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty TNHH Một Thành Viên Nhiệt Điện Phú Mỹ

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty

Cty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa

P. Long Hương, TX. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty

Cty Mê Kông Năng Lượng-Nhà Máy

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty

Cty Sâm Đỗ TNHH Điện Công Nghiệp

53A Phan Chu Trinh, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty

Cty Kidwell Việt Nam TNHH Điện Quốc Tế

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Đường 2B, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty

Cty Phú Mỹ 3 TNHH Điện Lực BOT

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Đường 16, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhà Máy Điện Phú Mỹ 2-2-Cty TNHH Năng Lượng Mê Kông

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty

Cty Kinh Doanh & Xây Lắp Điện Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

30 Bình Giã, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Điện Lực-Các Công Ty