English 中文

gia công cơ khí ở Nam Định

Có 6 doanh nghiệp trên Nam Định. Để tìm thêm liên quan đến gia công cơ khí, gia công hàng cơ khí, gia công chế tạo cơ khí sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Tân Long TNHH

Ấp Tổng Xá, X. Yên Xá, H. Ý Yên, Nam Định
Ngành: Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất

DNTN Trường Ca

Tổ 26,P. Trường Thi, Tp. Nam Định, Nam Định
Ngành: Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất

Cty Việt Thắng TNHH Cơ Khí

Thôn Đồng Côi,TT. Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định
Ngành: Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất

Cty Kila Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Xuân Tiến, H. Xuân Trường, Nam Định
Ngành: Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất

Cty Cổ Phần Cơ khí Vật Liệu & Xây Lắp Nam Định 19

88 Thái Bình, Tp. Nam Định, Nam Định
Ngành: Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất, Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp

Cty Thành Long TNHH Cơ Khí Đúc

Khu Công Nghiệp Thị Trấn Lâm, H. Ý Yên, Nam Định
Ngành: Đúc-Xưởng Đúc, Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất