English 中文

gạch block ở Nghệ An

Có 4 doanh nghiệp trên Nghệ An. Để tìm thêm liên quan đến gạch block, bán gạch men, sản xuất gạch men sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty 22/12 Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng & Xây Lắp

X. Hưng Chính,Tp. Vinh, Nghệ An
Ngành: Gạch, Vật Liệu Xây Dựng, Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp

Cty Hưng Nguyên Cổ Phần Gạch & Xây Lắp

Quốc Lộ 46,X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, Nghệ An
Ngành: Gạch Men, Gạch Ốp Lát-Sản Xuất & Bán Buôn

Cty Rào Gang Cổ Phần Sản Xuất Gạch Ngói & Xây Lắp

X. Thanh Khai,H. Thanh Chương, Nghệ An
Ngành: Gạch

Cty Cổ Phần Gạch Ngói Xuân Hòa Nam Đàn

92 Lý Thường Kiệt, Tp. Vinh, Nghệ An
Ngành: Gạch