English 中文

kỹ thuật truyền thông

Có 1 doanh nghiệp. Để tìm thêm liên quan đến kỹ thuật truyền thông, in kỹ thuật số, nhựa sản phẩm kỹ thuật sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty TCC TNHH Máy Tính & Kỹ Thuật Truyền Thông

226 Lê Thanh Nghị, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Ngành: Máy Vi Tính Cá Nhân-Nhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng