English 中文

xưởng dân hưng dệt kim

Có 1 doanh nghiệp. Để tìm thêm liên quan đến xưởng dân hưng dệt kim, thi công nhà xưởng, thiết kế nhà xưởng sử dụng từ khóa bên dưới.

Xưởng Dân Hưng Dệt Kim

27 Xóm Đất, P. 8, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Ngành: Dệt Kim-Sản Xuất & Bán Buôn