English 中文

xây dựng nhà máy

Có 2 doanh nghiệp. Để tìm thêm liên quan đến xây dựng nhà máy, thầu xây dựng, vật liệu xây dựng sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Số 45 Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng-Nhà Máy

Ấp Rạch Bắp, X. An Tây, H. Bến Cát, Bình Dương
Ngành: Vật Liệu Xây Dựng

Cty La Thành TNHH Thiết Bị & Xây Dựng-Nhà Máy

Khu Công Nghiệp Quang Minh, Lô 49, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội
Ngành: Xây Dựng-Cung Cấp Trang Thiết Bị