×

TRANG VÀNG

Kênh kết nối doanh nghiệp B2B hàng đầu Việt Nam

Kênh B2B hàng đầu Việt Nam

Chỉ tìm theo tên công ty

Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

[có 42 công ty trong ngành]
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm
1

Thiết Bị An Toàn Giao Thông Đồng Tâm - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Thiết Bị An Toàn Giao Thông Đồng Tâm - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Thiết Bị An Toàn Giao Thông Đồng Tâm - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt Hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

CÔNG TY CP Tư VấN Kỹ THUậT CÔNG NGHệ THươNG MạI HOÀNG PHÚ
CÔNG TY Cổ PHầN GIA PHÁT HÀ NộI

2

Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp.
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

3

Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt Hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp.
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

4

Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt Hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp.
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

5

Chi Nhánh Lâm Đồng - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Chi Nhánh Lâm Đồng - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Chi Nhánh Lâm Đồng - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt Hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

6

Thiết Bị Giao Thông Đông Hải - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Giao Thông Đông Hải

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Thiết Bị Giao Thông Đông Hải  - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Giao Thông Đông Hải

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Thiết Bị Giao Thông Đông Hải  - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Giao Thông Đông Hải

Tại Đông Hải!!! Chuyên sản xuất và cung cấp các loại hộ lan tôn sóng, lan can cho cầu đường với nhà máy sản xuất đặt tại Bình Dương.
► Dây chuyền khép kín, từ khâu cắt, nối, dập lỗ,..
=> Đảm bảo độ chính xác và lắp ghép dễ dàng
► Chiều dài tiêu chuẩn của hộ lan mềm : 2,32m/ 3,32m/ 4,14m/ 4,32m
► Được mạ kẽm nhúng nóng với chất lượng mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A-123, hoặc sơn trắng đỏ bằng sơn chuyên dụng giao thông theo tiêu chuẩn TCN 237-01
Dự án: Đưng Xuyên Á, đường Trường Sơn, QL1A Quảng Trị – Đồng Nai,..

Hộ lan tôn sóng

Hộ lan tôn sóng

Hộ lan tôn sóng

Hộ lan tôn sóng

Hộ lan tôn sóng

Hộ lan tôn sóng

Lan can cầu

Lan can cầu

Lan can cầu

Lan can cầu

7

Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt Hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

8

Trang Thiết Bị An Toàn Giao Thông Gia Phát Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Gia Phát Hà Nội

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Trang Thiết Bị An Toàn Giao Thông Gia Phát Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Gia Phát Hà Nội

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Trang Thiết Bị An Toàn Giao Thông Gia Phát Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Gia Phát Hà Nội

▲ Gia Phát Hà Nội - Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình!
chuyên: Chế tạo lắp đặt Hộ lan tôn lượn sóng (Hộ lan mềm) đạt tiêu chuẩn ASTM, QCVN 41:2012/ BGTVT
✔ Với mẫu mã đa dạng: Hộ lan tôn lượn sóng sơn trắng đỏ, Hộ lan tôn lượn sóng mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm điện phân,..
✔ Phong phú về chiều dài: 2320mm, 3320mm, 4320mm, 6320mm,..
✔ Nguyên vật liệu nhập khẩu từ các công ty liên doanh nổi tiếng
✔ Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo độ chính xác và khả năng ghép dễ dàng.
Dự án đã thi công: Dự án Tam Kim - Cao Bằng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 10, Dự án Cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, Dự án cầu Nam Ô - Đà Nẵng,..

Cột hộ lan

Cột hộ lan

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

9

Chi Nhánh Long An - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Chi Nhánh Long An - Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Trình Đồng Tâm

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

>> Tại Đồng Tâm, trọn gói Thiết kế -> Sản xuất -> Lắp đặt Hộ lan tôn sóng:
✙ Vật liệu: Thép chịu lực, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
✙ Lớp phủ ngoài: Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ điện phân/ Sơn trắng đỏ/ Sơn tĩnh điện
✙ Đặc tính ưu việt: Chống gỉ, độ bền lên tới 20 năm
✙ Thuận tiện cho thi công lắp đặt, đảm bảo cảnh quan an toàn, thoáng đẹp
>> Phục vụ cho mọi công trình đường cao tốc, đường dân sinh, hầm, cầu,..
Cam kết: Nhanh chóng - Chất lượng - Giá thành hợp lý!

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

Hộ lan - Tôn lượn sóng

10

Trụ Đèn Thái Hưng Thịnh - Công Ty Cổ Phần Thái Hưng Thịnh

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Trụ Đèn Thái Hưng Thịnh - Công Ty Cổ Phần Thái Hưng Thịnh

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Trụ Đèn Thái Hưng Thịnh - Công Ty Cổ Phần Thái Hưng Thịnh

Thái Hưng Thịnh - Chuyên cung cấp các thiết bị an toàn giao thông như: Tường hộ lan, hộ lan tôn lượn sóng,..
➨ Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành cạnh tranh
➨ Đội ngũ nhân công lành nghề, đảm bảo đúng tiến độ thi công.
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá!

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

Tôn sóng an toàn

11

Sơn Giao Thông Thái Hà - Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Thái Hà

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Sơn Giao Thông Thái Hà - Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Thái Hà

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Sơn Giao Thông Thái Hà - Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Thái Hà

Tôn Hộ Lan Thái Hà: Chất lượng tốt ✽ Hiệu quả cao ✽ Giá Cạnh Tranh!

Đảm bảo với quý khách:
- Chất lượng vượt trội
- Bền bỉ, chắc chắn
- Giá cả phải chăng.

12

Sơn Kẻ Vạch Đường Nhiệt Dẻo HP-TECH - Công Ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật Công Nghệ Thương Mại Hoàng Phú

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Sơn Kẻ Vạch Đường Nhiệt Dẻo HP-TECH  - Công Ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật Công Nghệ Thương Mại Hoàng Phú

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Sơn Kẻ Vạch Đường Nhiệt Dẻo HP-TECH  - Công Ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật Công Nghệ Thương Mại Hoàng Phú

►► Đơn vị chuyên phân phối & thi công hộ lan tôn lượn sóng cho các công trình lớn!
Chứng nhận: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT, tiêu chuẩn quốc tế như BS3262, AASHTO, chứng nhận ISO 9001:2008
Dự án tiêu biểu: Đường quốc lộ 5, đường quốc lộ 10, khu đô thị Hòa Vượng, quốc lộ 32 Diễn-Nhổn, đường cao tốc Láng-Hoà Lạc,..

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

Lan can

13

Vật Tư Cầu Đường - Công Ty TNHH Cương Thư

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Nhà tài trợ trang vàng NHÀ TÀI TRỢ

Vật Tư Cầu Đường - Công Ty TNHH Cương Thư

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Vật Tư Cầu Đường - Công Ty TNHH Cương Thư

CẦN MUA HỘ LAN CAN? ĐẾN NGAY CƯƠNG THƯ!
Một trong những nhà sản xuất, cung cấp vật tư cầu đường uy tín hàng đầu tại Miền Trung!

Chuyên: Hộ lan mềm, hộ lan tôn sóng, lan can cầu kết hợp đèn trang trí, lan can cầu thông dụng, hộ lan tôn sóng loại cột hộp, cột tròn, cột chữ U,..
✔ Nhận sản xuất chế tạo theo yêu cầu
✔ Vật liệu đạt chuẩn SS400, sản phẩm mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM 123.

Lan can cầu

Lan can cầu

Hộ lan mềm

Hộ lan mềm

Hộ lan

Hộ lan

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Lan can cầu đường

Lan can cầu đường

14

Hộ Lan Cầu Đường BHT - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông BHT

NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

NHÀ TÀI TRỢ

Hộ Lan Cầu Đường BHT - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông BHT

Được xác minh

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Hộ Lan Cầu Đường BHT - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông BHT

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông BHT là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất và cung cấp: Hộ lan, lan can cầu đường
Chúng tôi tự hào về đội ngũ kỹ sư trẻ năng động và công nhân lành nghề, cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận ASTA – Full Typetest.
● 01 trụ sở chính, 04 nhà máy hiện đại, 08 chi nhánh đáp ứng các gói thầu lớn.
● Sản Phẩm Tiêu Biểu 2018, Sản Phẩm Công Nghiệp Và Công Nghiệp Hỗ Trợ Tiêu Biểu 2020,..
● Kinh nghiệm hợp tác với Sun Group, Vin Group, các ban thuộc Bộ Giao Thông, ban QLDA Bộ Tỉnh,..

Hộ lan 2 sóng

Hộ lan 2 sóng

Hộ lan 3 sóng

Hộ lan 3 sóng

Hộ lan

Hộ lan

Hộ lan

Hộ lan

Lan can cầu

Lan can cầu

15

Công Ty TNHH Thành Linh

Được xác minh (ngày: 2/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 2/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 9, Phố Hoa Lâm, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội

(024) 36522939

thanhlinhco@yahoo.com

www.thanhlinhvn.com

16

Công Ty TNHH Kitcon Trường Thành

Được xác minh (ngày: 31/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 31/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Tầng 10 Tòa Nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

(024) 20231818, 0968072668

kitcon.truongthanh@gmail.com

www.kitcon.vn

Hộ Lan 2 sóng

Hộ Lan 2 sóng

Hộ lan 3 sóng

Hộ lan 3 sóng

Tấm đầu cuối

Tấm đầu cuối

Tiêu phản quang

Tiêu phản quang

17

Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Kiến Quốc

Ngày cập nhật gần nhất: 8/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 8/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Tòa nhà Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Km9, Đại Lộ Thăng Long, H. Hoài Đức, Hà Nội

(024) 66641488, 0948233637

nhatthiettri@gmail.com

www.hangrao.vn

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

Hộ lan tôn sóng lượng

18

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Nhân

Ngày cập nhật gần nhất: 9/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 9/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

8/13 Đường Số 26, KP. 5, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

0909232848

atgt@annhanco.com

www.annhanco.com

19

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Trình Việt Nam

Được xác minh (ngày: 1/2/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 1/2/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số Nhà 29, Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

(024) 22639888

ckctvn.jsc@gmail.com

www.cokhicongtrinh.com.vn

20

Công Ty TNHH Vận Tải Và An Toàn Đường Bộ Quỳnh Nga

Được xác minh (ngày: 31/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 31/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 349/66, Đường Lê Hồng Phong, KP. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

0904395836, 0949371803

quynhbda@gmail.com

www.congtyquynhnga.com

21

Cao Su Trường Sơn - Công Ty TNHH ĐT TM XD Cơ Khí Cao Su Trường Sơn

Ngày cập nhật gần nhất: 13/2/2019

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 13/2/2019

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

18L Đường Số 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

0911579768

truongsonbaotoan@gmail.com

www.kherangluoc.com

22

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Hà Thái

Ngày cập nhật gần nhất: 10/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 10/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ô Số 26 Điểm CN - TTCN Làng Nghề Xã Thanh Thùy Huyện Thanh Oai, Hà Nội

(024) 22160330

Hotline: 0921 527 666

pkdhathai@gmail.com

www.hathaijsc.com.vn

23

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Tân Thành An

Được xác minh (ngày: 1/12/2023)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 1/12/2023)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

2505 CT1A, KĐT Nam Đô, 609 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

0988365308

thanhan.atgt@yahoo.com.vn

24

Công Ty TNHH Vnbuilding Thăng Long

Được xác minh (ngày: 2/11/2023)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 2/11/2023)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số Nhà 27 Ngõ 65 Vân Hồ III, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

(024) 35590389, Hotline: 0904 820 988

vnbuildingthanglong@gmail.com

www.vnbuilding.com.vn

25

Biển Báo Giao Thông Mai Chấn Hưng - Công Ty TNHH SX TM & DV Mai Chấn Hưng

Được xác minh (ngày: 25/3/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Biển Báo Giao Thông Mai Chấn Hưng - Công Ty TNHH SX TM & DV Mai Chấn Hưng

Được xác minh (ngày: 25/3/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Biển Báo Giao Thông Mai Chấn Hưng - Công Ty TNHH SX TM & DV Mai Chấn Hưng

26

Công Ty TNHH Địa Kỹ Thuật Toàn Cầu Thăng Long

Được xác minh (ngày: 5/7/2023)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 5/7/2023)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Căn Số 5, Đường Số 3, KĐT Lakeview City, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

0777377677

sales@thanglongglobal.vn

www.thanglongglobal.vn

27

Công Ty TNHH Đầu Tư Giao Thông Cường Phát

Được xác minh (ngày: 22/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 22/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

1117/17B, KP. Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

0903611438

cuongphatatgt@gmail.com

www.bienbaosonduong.com

28

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Thịnh

Ngày cập nhật gần nhất: 8/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 8/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 74, Ngõ 7, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

0902832747

Mylen1368@yahoo.com.vn

www.hungthinhhd.wap.sh

29

Công Ty TNHH MTV Phú Nguyên Hoàng

Ngày cập nhật gần nhất: 9/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 9/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

69/5 Ngô Thì Nhậm, Tp. Đà Nẵng

(0236) 6264049

hoangdn69@gmail.com

www.holanmem.com

30

Công Ty TNHH Gia Hùng

Được xác minh (ngày: 17/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Được xác minh (ngày: 17/1/2024)

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

511-513 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0913566861

songiahung@gmail.com

www.giahungvn.com

Công ty TNHH Gia Hùng chuyên sản xuất, lắp hộ lan tôn sóng, hàng rào đường cao tốc, lan can cầu đường,.. Cho nhiều công trình giao thông toàn quốc.
Dự án đang triển khai: Quốc lộ Hà Nội - Bắc Giang, nâng cấp Quốc lộ 2B từ cầu Chân Suối đến KDL Tam Đảo 1, cao tốc Nội Bài - Lào Cai,..

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

Hộ lan tôn lượn sóng

31

Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Và Thương Mại Thành Lợi Việt Nam

Ngày cập nhật gần nhất: 17/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 17/1/2024

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 11, Ngõ 144, Ngô Gia Tự, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

0912993194

tienthu82@yahoo.com.vn

www.bienbaogiaothong.net

32

Công Ty TNHH Châu Phương Ngọc

Ngày cập nhật gần nhất: 9/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 9/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Bàu Năng 1, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

(0236) 3732903

chauphuongngoc@gmail.com

www.giacongcokhidn.com

33

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Lắp Máy Thịnh Phát

Ngày cập nhật gần nhất: 8/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngày cập nhật gần nhất: 8/6/2016

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 68, Tổ 15A, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

(024) 66623946

thinhphat.airtech@gmail.com

www.cokhithinhphat.com.vn

34

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Định

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 22, Lô BT1, KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

(024) 32216770

kimdinhtc123@gmail.com

www.kimdinhmachine.vn

35

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Minh Thành

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

KCN Nguyên Khê, Tổ 61, TT. Đông Anh, Đông Anh Hà Nội

(024) 563728.x.x

......hanh.0906011185@gmail.com

36

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại ADT Việt Nam

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

VPGD: Phòng 2222, CT2 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

(024) 290318.x.x

......adtvietnam.com

www........adtvietnam.com

37

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hải Vũ

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 251 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

(024) 288654.x.x

......vu@gmail.com

www.......cauthepxaydunghaivu.com.vn

38

Công ty TNHH Hưng Diệp

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Số 297/23/8 Đường Phan Huy ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

35 612 966.x.x

......iep.ltd@gmail.com

www.......thungdiep.com

39

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Và Thiết Bị Xây Dựng Mai Phát

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Thông tin này có thể không còn chính xác

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Đường 70, Tổ dân phố Phượng, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

(024) 36353669.x.x

......aiphat@gmail.com

www.......lieugiaothong.com

40

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng STD

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

Ngành: Hộ Lan Tôn Lượn Sóng, Lan Can Cầu Đường

P301, Nhà N5A, Đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

02191288.x.x

......tonsongstd@gmail.com

www.......tucauduong.vn

Công Ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật Công Nghệ Thương Mại Hoàng Phú

NHÀ TÀI TRỢ

Công Ty Cổ Phần Gia Phát Hà Nội

NHÀ TÀI TRỢ

Bạn là doanh nghiệp?

Đăng ký Trang Vàng giúp bạn QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP và tiếp cận với KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC - CÁC NHÀ MUA LỚN khi họ tìm kiếm nhà các nhà cung cấp dịch vụ trên Trang Vàng.

**********************************

LIÊN HỆ TRANG VÀNG
0934.498.168/ 0915.972.356
(số Hotline/ )

Bạn là doanh nghiệp?
Đăng ký Trang Vàng giúp bạn quảng bá doanh nghiêp, tiếp cận với KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC - NHÀ MUA LỚN khi họ tìm kiếm trên Trang vàng. Gọi 0934.498.168 - 0915.972.356 để được tư vấn và hỗ trợ !

Danh Mục Ngành Nghề Trang Vàng

TÌM NGÀNH NGHỀ THEO: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Giới thiệu Trang Vàng | Đăng ký Trang Vàng | Quảng cáo Trang Vàng | Tư vấn thiết kế website | Liên hệ Trang Vàng | ENGLISH

Đăng ký Trang Vàng | Quảng cáo Trang Vàng

Copyright © 2008 Trang vàng Việt Nam. All rights reserved.