Cty SV Probe Việt Nam TNHH

37A Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Đường 6, TX. Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3784301, 3784302, 3784303

Fax: (84-650) 3784304

Website: svprobe.com

Tổng Giám Đốc: Ông Lee Boon Hock

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Chất Bán Dẫn, Điện Tử-Các Linh Kiện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Chất Bán Dẫn, Điện Tử-Các Linh Kiện, mua bán và báo giá Chất Bán Dẫn, Điện Tử-Các Linh Kiện.