Cty Standard Furniture Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 3, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3757989, 3757991, 3757992, 3757993, 3757990

Fax: (84-650) 3757898, 3757899

Email: stfustandard@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Wang Chin Min

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất, mua bán và báo giá Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất.