Cty Vĩnh Thạnh TNHH

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 8, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37701469

Fax: (84-8) 37701439

Email: phil.thi@act-vn.com

Website: www.act-vn.com