Cty Adage TNHH Phát Triển Kỹ Nghệ

52 Lô I, Cư Xá Vĩnh Hội, P. 6, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39401586

Fax: (84-8) 39401593

Email: info@polybetong.com

Tổng Giám Đốc: Ông David Crasbercu

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Bê Tông-Các Sản Phẩm.