Cty Hoành Thân (Việt Nam) TNHH Dệt

8 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đường 3A, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3833677, 3832913

Fax: (84-61) 3833677

Email: gg1023@vnn.vn, great@unet.vnnews.com

Website: www.greatgentle.net

Tổng Giám Đốc: Ông Wu Pin Hua

Giới Thiệu