Cty Khánh Nguyên TNHH Sản Xuất Thương Mại

132/8 TA 19, P. Thới An, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37174558

Fax: (84-8) 62508083

Email: khanhnguyenkng@yahoo.com

Giám Đốc: Ông Lê Văn Khánh