Cty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất & Thương Mại Bà Rịa Vũng Tàu

229 Cách Mạng Tháng Tám, TX. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (84-64) 3742970, 3742972, 3825262, 3827031, 3825544

Fax: (84-64) 3825544

Tổng Giám Đốc: Ông Võ Nhựt Cường