Cty TNHH Một Thành Viên Tcty Văn Hóa Sài Gòn

391A Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38365778, 38221951, 38272170, 39200208

Fax: (84-8) 39206734

Email: scpc@scpc.com.vn

Website: www.scpc.com.vn

Giám Đốc: Ông Huỳnh Văn Cường