Bưu Điện Tỉnh Quảng Ngãi

80 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 3822935, 3822918

Fax: (84-55) 3822943

Email: dh.bdqng@dng.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Phạm Hào

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Điện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Điện, mua bán và báo giá Bưu Điện.
Ngành nghề