Cty Toàn Cầu TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Vận Tải

Cty Toàn Cầu TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Vận Tải

39 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 39724148, 39724253

Fax: (84-4) 39724252

Email: globaltrans@hn.vnn.vn

Giám Đốc: Bà Vũ Thị Kim Anh

Bản Đồ

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Chính-Các Dịch Vụ, Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Chính-Các Dịch Vụ, Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt, mua bán và báo giá Bưu Chính-Các Dịch Vụ, Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt.