Cty Tân Phú Cổ Phần Thương Mại Cơ Điện

Thôn Ninh Xá, X. Ninh Sở, H. Thường Tín, Hà Nội

Tel: (84-4) 38615573

Fax: (84-4) 38615541, 36860384

Email: info@tanphu.com.vn

Website: www.tanphu.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Phan Thoại

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cáp. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cáp, mua bán và báo giá Cáp.
Ngành nghề
Từ khóa liên quan