Ttâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

QUATEST 3 là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – ...

Đo lường
Tên sản phẩm : Đo lường
   Chi tiết sản phẩm
 
Kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo; kiểm tra và đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo thuộc các lĩnh vực: độ dài, khối lượng, độ cứng, áp suất, dung tích, lưu lượng, điện, nhiệt, hóa lý...

Các phòng đo lường của QUATEST 3 được trang bị các chuẩn đo lường liên kết với chuẩn quốc gia/ quốc tế, các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường làm việc của các phòng hiệu chuẩn luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. 
space
Phân Loại
Đo lường (1)
Chứng nhận sản phẩm và dịch vụ (1)
Dịch vụ cung cấp thông tin và tiêu chuẩn (1)
Dịch vụ trang thiết bị thí nghiệm (1)
Kiểm tra và giám định (1)
Mã số mã vạch (1)
Tư vấn và đào tạo (1)
Thử nghiệm (1)
Từ khóa liên quan