pho200906051244173145.gif

Cty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Rita

Cty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Rita

Cty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Rita

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 30 Đường 4, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-650-3784688
  • Fax: 84-650-3784799
  • Email: tp@vnn.vn
  • Website: