English 中文

sơn chống thấm

Có 1 doanh nghiệp. Để tìm thêm liên quan đến sơn chống thấm, hóa chất ngành sơn, kinh doanh sơn sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Việt Nhật Cổ Phần Sơn & Chống Thấm

C14/17 Ấp 3, Quốc Lộ 1A, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Ngành: Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn